fbpx

Buroproblemes : Declaració d’Obra Nova Antiga

Un cas habitual és rebre un habitatge en herència i adonar-se’n que a l’escriptura només consta un solar o corral o una edificació que no es correspon amb la realitat. Quan la realitat física i registral no coincideixen, representa un buroproblema a l’hora de vendre la propietat.

Què s’ha de fer ara?

Depèn de l’antiguitat de la propietat ( a Catalunya es considera una construcció consolidada al cap de 6 anys, excepte si està en sòl no urbanitzable o en sòl destinat a sistemes d’ús públic, en aquests casos no es consolida mai ) es procedirà a legalitzar i registrar la construcció física.

Passos a seguir:

  • Certificat tècnic que consta de memòria, plànols de l’edificació actual, coordenades georeferenciades dels límits de la construcció (UTM), realitzat per un arquitecte. A La Caseta Blanca som arquitectes amb experiència en aquests casos.
  • Validació gràfica cadastral.
  • Certificat emès per l’Ajuntament, amb les característiques de l’immoble, any de construcció i que està lliure de qualsevol anotació preventiva d’incoació d’expedient urbanístic.

Aquests documents es presenten a la Notaria, on s’escripturarà l’immoble amb la descripció física real.

Una vegada feta l’escriptura, es trasllada l’expedient al Registre, on es verificarà la descripció i si tot és correcte, s’inscriu en el Registre de la Propietat.

Quin cost té ??

Honoraris d’arquitecte i topògraf, si cal.

Taxa del certificat municipal.

Despeses de Notaria i gestió.

Despeses de Registre de la Propietat.

Impostos.

Encomana el procés de venda a La Caseta Blanca. Des del minut cero sol.licitem tota la documentació necessària per vendre: l’escriptura, cèdula habitabilitat, certificat eficiència energètica… i demanem la nota simple al Registre de la Propietat. Salten totes les alarmes quan el Registre comunica que no hi ha cap habitatge, en la nota simple consta només un solar, o una edificació que no correspon a la realitat.

Buroproblema detectat i en via de solució!!